Menu
Mikroregion Hrušovansko
Mikroregion Hrušovansko

náměstí Míru 9, 671 67
Hrušovany nad Jevišovkou

Od 22. 12. 2023 do 3. 1. 2024 bude kancelář mikroregionu z důvodu čerpání dovolené uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Hevlín

HevlínNa levém břehu řeky Dyje, na samé hranici s Rakouskem, leží obec Hevlín. Sousedství s městem Laa an der Thaya umožnilo po roce 1989 nebývalý rozvoj obce, a to i v oblasti turistiky. Křižuje se zde velké množství cyklostezek, které navazují na mezinárodní cyklotrasy s cílovými městy jako Praha, Vídeň či Krakov. Potřeba vzájemné informovanosti o obou příhraničních regionech si vyžádala vznik přeshraničního informačního centra.

V katastru obce se nachází největší a nejkvalitnější ložisko cihlářské hlíny v České republice, což vysvětluje velký rozvoj cihlářského průmyslu v obci. Využití hlíny je doloženo i historicky. Dodnes se v návrší za cihelnou nachází množství střepů z pálených hliněných nádob.

Rájem rybářů je jak řeka Dyje, tak celkem 8 rybníků nacházejících se přímo ve středu obce. Další vodní plochou patřící k Hevlínu je přírodní památka Hevlínské jezero, kterou tvoří několik malých jezer s rákosovým porostem a výskytem řady zvláště chráněných druhů obojživelníků a mokřadních ptáků. Protože obec patří mezi nejsušší na Znojemsku, jsou pole v katastru obce protkána sítí zavlažovacích kanálů, jejichž zdrojem je voda z řeky Dyje.

V prostoru mezi obcí a státní hranicí s Rakouskem byl vybudován komplex služeb a k otevření je připraveno osmnáctijamkové golfové hřiště procházející oběma územími, českým i rakouským. V obci samé se lze ubytovat v hotelu a dvou penzionech, je zde také příjemné zázemí v oblasti stravování a řada dalších služeb.

Z akcí, které z obce vytvářejí centrum společenského života, lze jmenovat letní krojované hody, májové sousedské posezení, rybářské závody a v neposlední řadě tradiční přeshraniční setkání cyklistů.

Kontakty

Obec Hevlín
Hevlín 224
67169 Hevlín
 

Kraj rovinatý, úrodný, vínem vonící, kraj rozehřátým horkým létem a vyčkávající jara v mírných zimách. Kraj kde říkáme, že jsme doma a kde kdysi své doma říkával i jiné národy.“