Menu
Mikroregion Hrušovansko
Mikroregion Hrušovansko

náměstí Míru 9, 671 67
Hrušovany nad Jevišovkou

Od 22. 12. 2023 do 3. 1. 2024 bude kancelář mikroregionu z důvodu čerpání dovolené uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Hrabětice

HraběticeHraběticemi prochází důležitá silnice spojující Brno s Vídní. Frekventované centrum obce je vykompenzováno klidnou, téměř nedotčenou okolní krajinou, jíž vedou regionální cyklostezky i mezinárodní cyklotrasy. Na katastru obce se nachází chráněná přírodní lokalita Trávní Dvůr, evropsky významná lokalita (smíšené jasanovo-olšové lužní lesy s výskytem vodních a mokřadních ptáků, obojživelníků a hmyzu). Jde o zachovalý několikadílný zbytek nivy řeky Dyje mezi obcemi Hevlín a Jevišovka, se slepými rameny, malými vodními plochami, nivními loukami a charakteristickou vegetací.

K místním památkám patří kostel sv. Antonína z r. 1863, jehož přístupovou cestu lemuje 6 soch kapucínských mnichů z konce 18. stol.. Obec v nedávné době zrekonstruovala bývalé poutní místo Kalvárii, citlivě zasazenou do přírodního prostředí. Křížová cesta na vyvýšenině na okraji obce, z níž je jedinečný pohled do okolní krajiny včetně sousedního Rakouska s kopcem Galgenberg, zahrnuje 14 betonových sloupů s obrazy Křížové cesty a kapličku.

Uprostřed prostranství na vyvýšeném pahorku se tyčí kříž se sochou Ježíše Krista. V uměle vytvořené jeskyni je socha Panny Marie.

Nejhezčí místní slavností jsou krojované hody pořádané vždy v červnu, kolem svátku sv. Antonína, a babské hody, které jsou v režii místních žen a konají se obvykle první sobotu v zaří.

Kontakt

Obec Hrabětice
Kostelní 230
671 68 Hrabětice
 

Kraj rovinatý, úrodný, vínem vonící, kraj rozehřátým horkým létem a vyčkávající jara v mírných zimách. Kraj kde říkáme, že jsme doma a kde kdysi své doma říkával i jiné národy.“