Menu
Mikroregion Hrušovansko
Mikroregion Hrušovansko

náměstí Míru 9, 671 67
Hrušovany nad Jevišovkou

Od 22. 12. 2023 do 3. 1. 2024 bude kancelář mikroregionu z důvodu čerpání dovolené uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Jevišovka

JevišovkaMezi člověkem a vodou se od nepaměti vytvářel zvláštní vztah: je průkazné, že místa u řek a soutoků řek byla zvlášť příhodná pro vznik osad. Nejinak tomu bylo i s obcí Jevišovka. Řeky Dyje a Jevišovka se potkávají v její bezprostřední blízkosti. Dyje sem přitéká od jihu, z rakouského území, řeka Jevišovka od jihozápadu. V nivě řeky Jevišovky se na rozloze 10 ha rozkládá vrbový háj vysazený v 16. století chorvatskými obyvateli. Jeho dominantou je vrba hlavatá, některé zdejší exempláře jsou staré 200 i více let.

Soutok dvou nejdůležitějších řek jihu Moravy – Dyje a Jevišovky – je zároveň symbolem historické mnohonárodnostní vzájemnosti. Obec osídlovaly národy Němců, Chorvatů, Slováků, Čechů, ale i Bulharů a dalších národností. Každý z nich zde zanechal svou stopu, nejlépe viditelnou v architektuře obce a péči o krajinu. Dodnes můžeme obdivovat několik chorvatských domů původní lidové architektury, jeden z nich slouží jako muzeum. Od roku 1990 se každoročně druhou neděli v září scházejí v obci lidé chorvatské národnosti, a to nejen ti z Jevišovky, ale přijíždějí Chorvaté z celé České republiky a Slovenska. Samozřejmostí slavnosti zvané Kiritof je malebný mezinárodní folklórní program.

Zdejší krajina je předurčena svým rovinatým reliéfem, malebností a rozmanitostí k cykloturistice. Obec je v pravém slova smyslu křižovatkou všech nejvýznamnějších cyklostezek v regionu s návazností na mezinárodní trasy, které propojují české a rakouské příhraničí. Upravené stezky doplněné řadou informačních a odpočinkových míst jsou ideální jak pro cyklisty, tak vyznavače inline bruslení. Pohodlně se můžete prohánět na několik kilometrů dlouhých trasách mimo dosah rušné dopravy s jedinečnými výhledy na dominanty v okolí. 

Kontakt

Obec Jevišovka                                 
Jevišovka 98
691 83 Jevišovka
 

Kraj rovinatý, úrodný, vínem vonící, kraj rozehřátým horkým létem a vyčkávající jara v mírných zimách. Kraj kde říkáme, že jsme doma a kde kdysi své doma říkával i jiné národy.“