Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Hrušovansko

 

Zájmové sdružení obcí Hrušovansko


 

náměstí Míru 22

Hrušovany nad Jevišovkou

671 67

 

tel.: 515 229 897

e-mail: info@hrusovansko.cz

 

www.hrusovansko.cz

 

    

 

 

logo Jmk

 

Kotlíkové dotace pro občany mikroregionu

 

Operační program životního prostředí prostřednictvím Jihomoravského kraje připravuje výzvu k podávání žádostí o „kotlíkové dotace“. O tuto dotaci může požádat vlastník rodinnného domu, který je převážně vytápěn kotlem na pevná paliva a kde bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření (např. zateplení střechy, oprava nebo zateplení fasády, dílčí výměna oken, výměna vstupní a balkonových dveří, atd.). Dotace bude poskytována ve výši 70% - 85% (max. 127 500 Kč) na jeden projekt. Dotaci lze poskytnout na: kotel na pevná paliva, plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, instalaci solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody, mikro energetická opatření. Způsobilé výdaje by měly zahrnovat projektovou dokumentaci, stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací zařízení či úpravou otopné soustavy, realizace mikro energetikých opatření, služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti mikroenergetických opatření, náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním nových zařízení do užívání. Výzva k podávání žádostí o dotace bude vyhlášena v lednu – březnu 2016. 

 

Bližší informace a poradenství ke zpracování žádosti o dotaci občanům mikroregionu Hrušovansko poskytneme od 14.00 – 16.00 hodin (leden - březen):

- v kanceláři mikroregionu Hrušovansko v Hrušovanech n. J. každé 1. a 4. úterý v měsíci (mimo 26. 1. 2016)

- na obecním úřadě v Božicích každé 2. úterý v měsíci

- v přeshraničním informačním centru v Hevlíně každé 3. úterý v měsíci