Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Přírodní rezervace Karlov

Přírodní rezervace, která patří mezi nejstarší na Znojemsku, se rozprostírá na svahu a následné plošině v údolí Příčního potoka. Na jihu navazuje na břehový porost rybníka Prostřední Karlov v Hrabětické plošině, 200 m severně od železniční trati Božice – Hrušovany nad Jevišovkou.

Jde o zbytek přirozené doubravy a habrové javořiny, obklopený rozsáhlými akáty.

Jádrem chráněného území je porost listnatých dřevin, jemuž vévodí dub letní, habr obecný a lípa malolistá. V menší míře je přítomen javor babyka a javor mléč. Stáří porostů je mezi 80 -150 lety.

V keřovém podrostu se uplatňuje brslen bradavičnatý, růže šípková, zimolez obecný, řešetlák počistivý a vzácně také chráněný dřín obecný.

Okraje rybníků jsou hustě porostlé nejrůznější vegetací, hojný je především orobinec úzkolistý. Na březích rybníků dále roste konvalinka vonná, dymnivka dutá, jaterník podléška, vraní oko, rulík zlomocný, křivatec žlutý, plicník lékařský, bledule jarní, blatouch bahenní, devětsil bílý, kokořík vonný, kosatec žlutý, kapraď samec, fialka lesní, pryšec chvojka, česnek medvědí nebo lecha jarní.

Začátkem léta zde vzácně vykvétá i lilie zlatohlávek. Chráněné druhy rostlin reprezentuje především bohatá populace sněženek předjarních a sasanek hajních i lesních.Sněženky

Mimo řadu známých jedlých hub je možno v lesním porostu najít i nejedlou, ale zato vzácnou a chráněnou houbu – ohnivec šarlatový.

Hraběcí studánkaV těsné blízkosti pod hrází rybníka Prostřední Karlov se nachází Hraběcí studánka. Studánka byla v roce 1810 upravena tehdejší majitelkou panství Hrušovany a Jaroslavice. Nad pramenem stojí klasicistní stavbička obložená pískovcovými kvádry. Voda zde pramenící je velmi kvalitní a místní obyvatelé ji pijí dodnes.

 

Územím je vedena naučná stezka Údolím lásky. 

 

Přírodní rezervace Karlov (GPS 48.8244075N, 16.3066250E)

 

(Zdroj: Chráněná území ČR, svazek IX. Brněnsko, okres Znojmo; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2007)